Kideka

Herbicid namijenjen suzbijanju jednogodišnjih širokolisnih korova u kukuruzu za zrno i silažu te kukuruzu šećercu.

Kategorija:

DJELATNA TVAR
Mezotrion 100 g/L

UPOTREBA
sredstvo se primjenjuje u količini 1,5 L/ha (150 ml/1000 m2) nakon nicanja kukuruza (post-em) kada kukuruz razvije dva do osam listova (BBCH 12 – 18). Sredstvo je moguće primijeniti jednokratno ili u razdvojenoj primjeni (split-aplikacija) unutar dozvoljenih stadija razvoja kulture pazeći da se ne prijeđe maksimalna dozvoljena količina sredstva od 1,5 L/ha.

Spektar djelovanja: – Vrlo dobro suzbija (≥95 %): europski mračnjak (Abutilon theophrasti), poljska krika (Anagalis arvensis), bijela loboda (Chenopodium album), obični kužnjak (Datura stramonium), obični kostriš (Senecio vulgaris), crna pomoćnica (Solanum nigrum);
– Dobro suzbija (85 – 94%): obični šćir (Amaranthus retroflexus), pjegavi dvornik (Polygonum persicaria), oštri svinjak (Sonchus asper); – Djelomično suzbija (70 – 84%): jednogodišnja resulja (Mercurialis annua), perzijska čestoslavica (Veronica persica).

KARENCA

Osigurana je vremenom primjene za kukuruz za zrno, kukuruz za silažu i kukuruz šećerac.

PAKIRANJA

1L

STL – (PDF)

Related Posts