Magma Triple

Kombinacija tri aktivne tvari koje se savršeno nadopunjuju te predstavljaju odlično rješenje za suzbijanje najtvrdokornijih bolesti vinove loze od početka vegetacije do sazrijevanja vinove loze.

MAGMA TRIPLE je fungicid namijenjen za suzbijanje biljnih bolesti u vinogradarstvu.

Kategorija:

DJELATNA TVAR
Fosetil 500 g, Folpet 250 g, Cimoksanil 40 g

UPOTREBA
Primjenjuje se na:
– vinovoj lozi (vinske sorte) za suzbijanje plamenjače (Plasmopara viticola) u količini 3 kg/ha uz utrošak 300 – 1000 L/ha vode. Sredstvo se koristi od razdoblja kada postoji rizik od zaraze i razvoja bolesti, od faze trećeg lista (BBCH 13) do faze omekšavanja bobica (BBCH 85)
– vinovoj lozi (stolne sorte) za suzbijanje plamenjače (Plasmopara viticola) u količini 3 kg/ha uz utrošak 300 – 1000 L/ha vode. Sredstvo se koristi od razdoblja kada postoji rizik od zaraze i razvoja bolesti, od faze trećeg lista (BBCH 13) do kraja cvatnje (BBCH 69) za stolne sorte.

KARENCA
28 dana za vinske sorte, 56 dana za stolne sorte vinove loze

PAKIRANJA
1 kg, 3 kg

STL – (PDF)

Related Posts