Quimera

Fungicid za suzbijanje biljnih bolesti u vinogradarstvu, voćarstvu i maslinarstvu.

Kategorija:

DJELATNA TVAR
Krezoksim metil 500g/kg

UPOTREBA

Quimera je sistemični funcicid sa translaminarnim
djelovanjem te se koristi za suzbijanje krastavosti (Venturia
pyrina) i smeđe pjegavosti (Stemphylium vesicarium)
na kruški, krastavosti (venturia inaequalis) i pepelnice
(Podosphaera leucotricha) na jabuci.

U vinovoj lozi za suzbijanje pepelnice (Uncinula necator) i
crne tzuleži (Guingnardia bidwelli), na maslini za suzbijanje
paunovog oka (Spilocaea oleagina).

Primjenjuje se u dozama od 0,2 – 0,3 kg/ha

Za detaljnje upute o primjeni obratite se našim
agronomima na terenu.

KARENCA
35 dana

PAKIRANJA

20g, 1kg

STL – (PDF)

Related Posts