Talisman + Mural + Kideka Pack

Odlično rješenje za suzbijanje širokog spektra korovnih vrsta. Obzirom na druga rješenja, vrlo je prilagodljiv raznim razvojnim fazama korova. Učinkovito djeluje preko lista a aktivna tvar mezotrion (Kideka) rješava naknadni ponik korova. Odlična djelotvornost protiv ambrozije, abutilona, mračnjaka. Talisman je formuliran u obliku suvremene formulacije -uljne suspenzije OD. Ulje u preparatu je biljnog porijekla čime se povećava kompatibilnost sa tretiranim biljnim dijelovima i olakšava usvajanje sistemičnog herbicida. Idealno i ekonomično rješenje za suzbijanje širokog/kompletnog spektra korova.

Kategorija:

MURAL®
selektivni translokacijski herbicid u obliku vodotopivog koncentrata (SL), koji djeluje površinski preko lista i translocira se provodnim žilama kroz stabljiku do korijena.

DJELATNA TVAR
480 g/L dikamba

MURAL®
je veoma efikasan u suzbijanju tvrdih višegodišnjih korova kao što su poljski slak (Convolvulus arvensis) i poljski osjak (Cirsium arvense).

MURAL®
je selektivni translokacijski herbicid, koji djeluje površinski preko lista i translocira se provodnim žilama kroz stabljiku do korijena. Inhibira procese stanične diobe i fotosinteze, zaustavlja rast i nakon nekoliko dana dovodi do propadanja. Djelovanje herbicida očituje se u promjeni boje lista, položaja stabljike i lista.

UPOTREBA

Usjev: Kukuruz (merkantilni i silažni)
Količina primjene: 0,6 – 0,75 L/ha
Vrijeme i način primjene: Nakon nicanja, kada kukuruz razvije 2 – 5 listova (faze 12 – 15 BBCH skale), a korovi u fazi 2 – 6 lista (faze 12 – 16 BBCH skale). Primenjuje se prskanjem leđnim i traktorskim prskalicama uz utrošak vode od 200 – 400 L/ha.

KARENCA
Kukuruz 70 dana (silažni), Osigurana vremenom primjene (merkantilni)

TALISMAN®
selektivni, translokacijski herbicid u obliku uljne koncentrirane suspenzije (OD)

DJELATNA TVAR
40 g/L nikosulfuron

OD formulacija omogućava veću postojanost preparata na listu, snižava površinsku napetost, sprječava ispiranje kišom i povećava pokrovnost lista, pri čemu poboljšava interakciju između biljke i preparata, čime se postiže bolja penetracija i usvajanje djelatne tvari.

UPOTREBA
Usjev: Kukuruz (merkantilni i silažni)
Količina primjene: 1 – 1,5 L/ha
Vrijeme i način primjene:
Primjenjuje se poslije nicanja (post-em), uz utrošak vode
200 – 400 L/ha.

KARENCA
Osigurana vremenom primjene

KIDEKA

herbicid namijenjen suzbijanju jednogodišnjih širokolisnih korova u kukuruzu za zrno i silažu te kukuruzu šećercu.

DJELATNA TVAR

Mezotrion 100 g/L

UPOTREBA

sredstvo se primjenjuje u količini 1,5 L/ha (150 ml/1000 m2) nakon nicanja kukuruza (post-em) kada kukuruz razvije dva do osam listova (BBCH 12 – 18). Sredstvo je moguće primijeniti jednokratno ili u razdvojenoj primjeni (split- aplikacija) unutar dozvoljenih stadija razvoja kulture pazeći da se ne prijeđe maksimalna dozvoljena količina sredstva od 1,5 L/ha.

Spektar djelovanja:

– Vrlo dobro suzbija (≥95 %): europski mračnjak (Abutilon theophrasti), poljska krika (Anagalis arvensis), bijela loboda (Chenopodium album), obični kužnjak (Datura stramonium), obični kostriš (Senecio vulgaris), crna pomoćnica (Solanum nigrum);
– Dobro suzbija (85 – 94%): obični šćir (Amaranthus retroflexus), pjegavi dvornik (Polygonum persicaria), oštri svinjak (Sonchus asper);
– Djelomično suzbija (70 – 84%): jednogodišnja resulja (Mercurialis annua), perzijska čestoslavica (Veronica persica).

KARENCA
Osigurana je vremenom primjene za kukuruz za zrno, kukuruz za silažu i kukuruz šećerac.

PAKIRANJA
3L Talisman® + 2L Kideka + 2L Mural®

STL – (PDF)

Related Posts